Välkommen till Full Hand

Full Hand är ett unikt webbaserat program med träning och utveckling för att bli tryggare och säkrare i att leda oss själva och andra på ett tryggt och säkert sätt och att må bra längs vägen.

Full Hand är en långsiktig, systematisk och autentisk träning som ökar vår insikt och medvetenhet samt lär ut fundamentala verktyg för hanterbarhet, att med en trygg och säker känsla bemöta olika situationer och utmaningar i livet. Programmet utgår i huvudsak från två modeller; utvecklingsmodellen och träningsmodellen samt grundprinciperna för medveten mental träning och våra framgångsfaktorer självbild, målbild, attityd, känsla, engagemang och reflektion.

självbild
målbild
attityd
känsla
engagemang
reflektion

Forskning och beprövad erfarenhet visar att dessa faktorer är avgörande för hur framgångsrika vi människor är i våra liv och i de sammanhang vi verkar.

För mer information om Full Hand besök www.dusolid.se eller kontakta oss på info@dusolid.se
Presentation Full Hand hittar du här.

För dig som redan är deltagare i Full Hand, klicka här för att logga in

 
 

Program och upplägg är utvecklat av DuSolid. Manus och bilder: DuSolid Röster: Peter Sundfeldt och Marita Boström